Det blir ikke noe utleie på Kjeungskjær fyr i 2022. Kystverket har planlagt renovering av fyret og det blir et anleggsområde hele utleie sesongen.