Pr. dags dato er ikke Kjeungskjær fyr godkjent for overnatting da det ikke er tilfredsstillende rømningsveier fra 2 & 3 etg. Det vil ikke bli noe utleie før dette er på plass. Godkjenning av dette ser ut til å ta lengre tid enn vi hadde håpet på. Kystverket jobber med å få på plass en løsning, men er tidkrevende da fyret er vernet i kulturminneloven og alle endringer må godkjennes av fylkeskommunen. Vi vil informere på vår hjemmeside og facebookside når utleie igjen er mulig 😊

Mvh Styret i Kjeungen Kystlag.

Kjeungen under oppussing vinter 2022