Kjeungen Kystlag
Postadresse

PB 3
7129 Brekstad

Org.nr.

989815776