Utleie Kjeungskjær fyr 2024

Utleie Kjeungskjær fyr 2024

Publisert av Espen Kalvå den 12.01.24. Oppdatert 13.01.24.

Pr. dags dato er ikke Kjeungskjær fyr godkjent for overnatting da det ikke er tilfredsstillende rømningsveier fra 2 & 3 etg. Det vil ikke bli noe utleie før dette er på plass. Godkjenning av dette ser ut til å ta lengre tid enn vi hadde håpet på. Kystverket jobber med å få på plass en løsning, men er tidkrevende da fyret er vernet i kulturminneloven og alle endringer må godkjennes av fylkeskommunen. Vi vil informere på vår hjemmeside og facebookside når utleie igjen er mulig 😊

Mvh

Styret i Kjeungen Kystlag.


Informasjon er tom