Kjeungen Kystlag er en frivillig organisasjon som holder til i Ørland kommune. Kystlaget ble stiftet i 1987 og er medlem av den landsdekkende organisasjonen Forbundet Kysten. Vi er i underkant av 100 medlemmer og de fleste er hjemmehørende på Fosenhavøya utenfor Trondheim. Medlemmene er alt fra barn til pensjonister.

Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!