Kjeungen Kystlag er en frivillig organisasjon som holder til i Ørland kommune.

Kystlaget ble stiftet i 1987 og er medlem av den landsdekkende organisasjonen Forbundet Kysten.
Vi er i underkant av 100 medlemmer og de fleste er hjemmehørende på Fosenhavøya utenfor Trondheim. Medlemmene er alt fra barn til pensjonister.

Aktiviteter
Faste aktiviteter er i korthet tradisjonsbåter, jolleseiling, Hurtigrutasdag på Kjeungskjær fyr i juli, delaktig i Kystkulturdagene i Lysøysundet og høstavslutning. Vinterstid er det julebord og familietur til Momyrstua i Åfjord. 

Utleie
Vi har leieavtale med Kystverket på Kjeungskjær fyr, og leier ut til både private og bedrifter i sommermånedene. Vi har i tillegg et storbåtnaust på Mølnargården for vinterlagring av tradisjonsbåter, samt muligheter for vedlikehold og reparasjoner av dem. Vi har 2 optimistjoller og 2 RS Feva joller som medlemmene kan bruke.

Styret i Kjeungen Kystlag består av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Inntekter
Kystlagets hovedinntektskilde er utleie og arrangementer. 
Medlem
Bli medlem i Kjeungen kystlag ved å gå inn på hjemmesiden til Forbundet KYSTEN